MPWiK w Łasku zachęca do przyłączania się do sieci