Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku-Kolumnie

 

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja pn. „Modernizacja targowiska przy Placu Szarych Szeregów w Łasku-Kolumnie”

mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez zwiększenie liczby stanowisk handlowych na modernizowanym targowisku

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach  poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywany wynik operacji: przebudowa targowiska