„Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach” już zakończona

Gmina Łask informuje, iż zakończono realizację zadania np.:

„Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach”, które zrealizowane zostało przez Gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Umowa  o dofinansowanie środków z WFOŚiGW w Łodzi nr 226/OA/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji z dnia 28.07.2021 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28.06.2022 r.

Całkowita wartość zadania: 921 734,61 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji pożyczki: 899 184,00 zł w tym: 629 428,00 zł dotacji i 269 756,00 zł pożyczki.

Realizacja zadania miała na celu poprawę gospodarki cieplnej Domu Ludowego w Łopatkach poprzez wykonanie modernizacji źródła ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii, wykonanie termomodernizacji budynku oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

www.zainwestujwekologie.pl