Misja gospodarcza do Kazachstanu

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Województwem Łódzkim maja zaszczyt zaprosić przedsiębiorców z naszego regionu do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu, której termin przypada na okres 20-25 maja br.

Projekt obejmuje wyjazd do Astany oraz Almaty grupy składającej się z przedsiębiorców z Regionu Łódzkiego, przedstawicieli administracji samorządowej, uczelni wyższych, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łódzkiego Portu Lotniczego im. Stanisława Reymonta, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzkiego Technoparku oraz organizacji zrzeszającymi przedsiębiorców.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail: d_krajcarz @Iarr.lodz.pl, faxem (42) 664 37 50, lub dostarczenie osobiście na do siedziby Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26 w Lodzi, piętro VII - Sekretariat Biura Zarządu do dnia 25 marca.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.