Mienie wojskowe na wynajem

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Łasku (woj. łódzkie, powiat łaski, gm. M. Łask) przy ul. Wróblewskiego 1, stanowiącej własność Skarbu Państwa.