Międzyszkolny Konkurs Historyczny

10 maja w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny o historii grodu nad Grabią. Wydarzenie zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Urząd Miejski w Łasku reprezentowała Izabela Smażek - zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych. W konkursie wzięło udział osiemnastu uczniów ze szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu pod opieką Anny Magacz,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie pod opieką Anny Bełżyckiej,
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie pod opieką Tomasza Tkaczuka;
  • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie pod opieką Anny Minias oraz Katarzyny Zając,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku pod opieką Katarzyny Białkowskiej oraz Eweliny Nowickiej,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku pod opieką Łukasza Mikły.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o przeszłości Łasku, rozbudzenie  zainteresowania historią własnego regionu, kształtowanie u młodzieży świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, wdrażanie do sprawiedliwej rywalizacji oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Zakres wiadomości obejmował historię Łasku na przestrzeni wieków, a także dzieje właścicieli miasta, ze szczególnym uwzględnieniem rodu Łaskich. Nad organizacją i przebiegiem wydarzenia czuwali Katarzyna Stępień oraz Łukasz Mikła. Uczestnicy rywalizując w trzyosobowych zespołach mieli do rozwiązania sześć zadań: krzyżówkę, układanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, uzupełnianie luk w tekście, układanie puzzli i odpowiadanie na dołączone do nich pytania, praca z tekstem źródłowym oraz pytania indywidualne o różnym stopniu trudności.

Suma punktów ze wszystkich etapów decydowała o kolejności miejsc. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku w składzie: Mikołaj Pawlak, Adam Skibiński, Marcin Wołosz. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 5 w Łasku reprezentowana przez Przemysława Grzelaka, Julię Rusiecką i Dorotę Szubert. Na trzecim stopniu podium znalazła się Szkoła Podstawowa w Okupie w składzie: Bożena Szanda, Robert Ejsmont, Franciszek Stasiak.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku oraz podarowane przez gminę Łask.

 

KS

Galeria: 

Międzyszkolny Konkurs Historyczny

Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
Międzyszkolny Konkurs Historyczny