MGOPS w Łasku informuje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że na dzień 17.09.2022 r. Gmina Łask nie otrzymała środków finansowych na wypłatę  dodatku węglowego, tym samym wypłata dodatku w terminie wskazanym w art.  2 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Burmistrza Łasku.