Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” ogłasza nabór wniosków

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Termin składania wniosków:
od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Pl. 11 Listopada 1
98 – 100 Łask

WIĘCEJ INFORMACJI