Lokale użytkowe do wynajęcia

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
 

Burmistrz Łasku informuje, iż w budynku poł. przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 istnieje możliwość wynajęcia  lokali użytkowych z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe, produkcyjne i biurowe:

1. lokal użytkowy położony na parterze budynku składa się  z 9 pomieszczeń, korytarza, wiatrołapu i łazienki o łącznej  powierzchni użytkowej 120,21m2.

2. lokal użytkowy położony na I piętrze budynku składa się  z 5 pomieszczeń, korytarza i WC o łącznej  powierzchni użytkowej 123,04m2.         

Istnieje możliwość wynajęcia pojedynczych pomieszczeń.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2023 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask stawka czynszu za najem w/w lokali wynosi 13,00 zł za m2 netto w stosunku miesięcznym.

Wszelkie informacje dot. w/w lokali użytkowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro, pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 43 676-83-40,  lub 43 676-83-54.