Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej