Konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Publikujemy Zarządzenie nr 213/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.