Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.