Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2023 w zakresie ochrony i promocji zdrowia wraz ze wzorem oferty.