Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia wraz ze wzorem oferty.