Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia wraz ze wzorem oferty.