Konkurs ofert – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Łask w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.