Informacja w sprawie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583).

Ważne! Wniosek o numer PESEL można składać w każdym urzędzie gminy, na terenie całego kraju.

 

Nadanie numeru PESEL od 16 marca 2022 r.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę :

 • po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem  telefonu  43 676 83 12  lub
 • osobiście  

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi.

Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Gdzie składa się wniosek o numeru PESEL

 • Urząd Miejski w Łasku ul. Warszawska 14, parter, pokój nr 12

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

 • Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie pod nr tel. 43 676 83 12 lub osobiście.
 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. Fotografia musi być kolorowa, o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.

Fotografię można wykonać bezpłatnie w następujących zakładach fotograficznych:

- Zakład Fotografii Barwnej Foto Centrum Łask – Marian Ciesielski

- Plac Dąbrowskiego 2, 98-100 Łask tel. 601 350 019

- Studio fotoGrafik   Łukasz  Jakubczak, ul. Kościuszki 8, 98-100 Łask, tel. 515 695 411, 515 695 412

 • Wniosek w postaci papierowej składa się osobiście. 
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego osoba przekroczyła granicę (dokument podróży, Kartę  Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (nawet nieważny; a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).
 • Opłaty nie pobiera się.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek składa jego rodzic lub opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebna jest też fotografia.

PESEL nadany przed 16 marca

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Łasku i dostarczyć fotografie oraz  zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Co to jest profil zaufany

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe on-line, w serwisach administracji publicznej- bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy).

Podczas wnioskowania o nadanie numeru PESEL możesz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (PL/UKR)

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине (PL/RUS)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України