Informacja dotycząca sterylizacji/kastracji psów/kotów, których właściciel zamieszkuje na terenie gminy Łask

W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łask w 2022 roku oraz wyłonieniem firmy – Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Przemysław Rybiński 98-100 Łask ul. Kościuszki 10 (tel. 43 675 22 86; 603 206 087) na przeprowadzenie zabiegów informuję.  

Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane są na wniosek właściciela zwierząt. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 100 Urzędu Miejskiego w Łasku oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku w Kartach Usług Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie gminy Łask, a ich przyznanie następuje po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu skierowania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Łasku do ww. podmiotu weterynaryjnego. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14  (tel. 43 676 83 53).

Zabiegiem bezpłatnej sterylizacji/kastracji mogą być objęte psy/koty, których właściciel potwierdzi uprawnienia do jego wykonania poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego swoją tożsamość i zamieszkanie na terenie gminy Łask. W przypadku sterylizacji/kastracji psa musi być on elektronicznie oznakowany i zaszczepiony przeciwko wściekliźnie (aktualne zaświadczenie od lekarza weterynarii). Powyższy wymóg nie dotyczy kotów. Po wykonaniu zabiegu właściciel psa/kota otrzyma potwierdzenie wykonania zabiegu.

 

Burmistrz Łasku

/-/ Gabriel Szkudlarek