Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Informujemy, że od dnia 17.09.2013 roku funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  KOMUNALNYCH zlokalizowany w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.

CZYNNY: WTOREK 11:00 – 19:00; CZWARTEK 11:00 – 19:00; SOBOTA (1 i 3 sobota miesiąca) 09:00 – 13:00

 

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

  1. Chemikalia (farby i rozpuszczalniki)
  2. Zużyte baterie i akumulatory
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  4. Odpady wielkogabarytowe
  5. Odpady budowlano-rozbiórkowe
  6. Zużyte opony
  7. Odpady zielone (trawa, liście)
  8. Szkło białe i kolorowe
  9. Odpady typu PET