Informacja dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaczęła prace nad wdrożeniem jednolitego ogólnopolskiego systemu autoryzacji i identyfikacji osób podejmujących działania wolontariackie w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy. Wprowadzenie jednolitej identyfikacji i weryfikacji wolontariuszy pozwoli w większym stopniu zapewnić uchodźcom poczucie bezpieczeństwa, zmniejszy ryzyko zagrożeń związanych z przestępczością wobec uchodźców, ułatwi identyfikację wolontariuszy na potrzeby służb odpowiedzialnych za miejsca, w których pracują wolontariusze, stworzy możliwość na objęcie wolontariuszy pakietem benefitów (jak choćby ubezpieczenie, czy zniżki na przejazdy transportem publicznym).

Na obecnym etapie przygotowania systemu tworzona jest lista kontaktowa organizatorów wolontariatu, którzy koordynują działania wolontariuszy związanych z poszczególnymi organizacjami, podmiotami, czy też miejscami, w których świadczona jest pomoc humanitarna (np. punkty recepcyjne, dworce itp.).

Przystąpienie do systemu jednolitej identyfikacji jest dobrowolne, niemniej z uwagi na korzyści jakie może on przynieść prosimy o włączenie się i przesłanie adresów kontaktowych do osób pełniących funkcję koordynatorów wolontariatu.

Do wskazanych osób zostanie wysłany link pozwalający na dostęp do formularza zgłaszania wolontariuszy (będzie zabezpieczony unikalnym kodem). Na podstawie dokonywanych wpisów do rejestru wskazani przez Was koordynatorzy wręczać będą identyfikatory przygotowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (które zostaną dostarczone). W przypadku posiadania przez Państwo dużej liczby wolontariuszy i punktów, w których świadczona jest pomoc humanitarna (dotyczy to np. punktów organizowanych przez wojewodów, lub duże organizacje obsługujące punkty w różnych miejscach kraju) prosimy o wskazanie tychże poszczególnych punktów i ich koordynatorów.

Prosimy o przesłanie następujących danych:

  • Nazwa podmiotu organizującego wolontariat
  • Adres punktów, gdzie świadczona jest pomoc
  • Imię i nazwisko koordynatora (ów)
  • Adres mailowy do kontaktu
  • Adres(y), na która maja być dostarczone identyfikatory

Informacje proszę przesłać na adres: marta.krawczykglodz.uw.gov.pl do czwartku do godzin 13:00.

 

Dziękuję za pomoc i współpracę, Marta Krawczyk

Starszy Inspektor Wojewódzki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Telefon: 42 664 18 40

E-mail: marta.krawczyk@lodz.uw.gov.pl