Informacja dla mieszkańców sołectw gminy Łask

Informujemy, że od dnia 5 lutego 2021 r. sołtysi gminy Łask rozpoczną doręczanie decyzji podatkowych za rok 2021. Podczas odbioru decyzji prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku zapobieganiem zakażeniu koronawirusem.

Dla bezpieczeństwa swojego i mieszkańców sołtysi będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, preparaty do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki.

Osobę doręczającą należy powiadomić przed wejściem na posesję o przebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

Odbiór decyzji  trzeba potwierdzić podpisem, a mieszkańców prosi się o przygotowanie własnych długopisów.