Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.