Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Miłośników Łaskiej Róży – Międzypowiatowy konkurs recytatorski „Z róża w tle” oraz wydanie kieszonkowej antologii poezji różanej.

Załączniki: