I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Wrzeszczewice Skrejnia

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
26 listopad, 2020
Termin składania ofert: 
28 grudzień, 2020 - 11:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

 

B U R M I S T R Z   Ł A S K U

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
we wsi Wrzeszczewice Skrejnia

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, n/w nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00037638/2.

 

Nieruchomości oznaczone są działkami:

Nr 144/8 o pow. 1720 m2, cena wywoławcza – 49.100,00 zł - wadium w wysokości 5.000,00 zł

Nr 144/9 o pow. 1357 m2, cena wywoławcza – 42.300,00 zł. - wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Nr 144/10 o pow. 2339 m2, cena wywoławcza – 66.700,00 zł. - wadium w wysokości 7.000,00 zł.

Cena wylicytowania działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2020 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej (parter) Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14.