I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
26 listopad, 2020
Termin składania ofert: 
28 grudzień, 2020 - 13:00
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

 

B U R M I S T R Z    Ł A S K U

O G Ł A S Z A   

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów gmina Łask, działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 21MN/U.

Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2.

 

Nieruchomości oznaczone są działkami:

- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 33.985 zł, wadium w wysokości – 3.400 zł;

- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 37.415 zł, wadium w wysokości – 3.800 zł.

Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 13.00
 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali konferencyjnej (parter).