I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy ul. 9 Maja w obrębie ewidencyjnym nr 20

Data ogłoszenia: 
1 sierpień, 2019
Termin wpłacenia wadium: 
2 wrzesień, 2019 (Cały dzień)
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: