Gmina Łask stawia na ledowe oświetlenie uliczne

 

Łaski samorząd podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Łask”. Wykonawcą wartej blisko 8,5 mln zł inwestycji zostało Centrum Zaopatrzenia Energetyki  ELTAST Sp. z o.o.  Firma ma 16 miesięcy na wykonanie robót.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu wysokości 6 750 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje zamianę oświetlenia starego nieefektywnego sodowego i rtęciowego w ilości prawie 3,5 tys. sztuk punktów świetlnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie ledowe wraz z inteligentnym systemem sterowania. Ponadto zaplanowano rozbudowę oświetlenia o 115 latarni (łącznie) w miejscowości Łopatki, Orchów, Sięganów i Ostrów.

Dzięki tej inwestycji nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (z 1423 MWh/rok  na ok 600 MWh/rok). Planowana oszczędność to aż 63%!

Realizacja projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, oszczędność ekonomiczna, osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie zmniejszenia emisji CO2 i substancji szkodliwych do atmosfery.