Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – oświadczenie

Do obowiązków gmin należy prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz składania sprawozdań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a w szczególności pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości.

W tym roku do decyzji podatkowej dołączone jest oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, udostępniamy  oświadczenie w formie elektronicznej, po wypełnieniu, prosimy o przekazanie go do Urzędu Miejskiego w Łasku.

 

Załączniki: