Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Nowa Mapa Pomocy Publicznej

Począwszy od stycznia 2022 została wprowadzona nowa Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027. W województwie łódzkim poziom pomocy wzrósł z 35% do 40%.

W załączeniu prezentacja zawierająca aktualne przepisy PSI wraz z nowymi danymi dla powiatu łaskiego.