Dzień „Otwarte drzwi”

Data: 
21 czerwiec, 2022 (Cały dzień)

Miejsce: Centrum usług Wspólnych Powiatu Łaskiego, Łask, ul. Warszawska 13
Organizatorzy: Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna, Urząd Miejski w Łasku, Starostwo Powiatowe w Łasku