Dyżur telefoniczny II Oddziału ZUS w Łodzi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z dyżuru telefonicznego eksperta ZUS na temat: Świadczenia emerytalno–rentowe z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach.

Dyżur telefoniczny odbędzie się 22 czerwca 2022 r., w godz. 10:00–12:00, tel. 43 827 87 23

Serdecznie zapraszamy!