Dotacje dla rolników na wymianę dachu z azbestu/eternitu

Szanowni Państwo,

od 17 października do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nabór wniosków na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolnej. Wsparcie na poziomie 40 zł/m² kierowane jest do osób prowadzących działalność rolniczą lub pobierających dopłaty bezpośrednie na terenie całego kraju. Bardzo istotnym elementem wsparcia jest pozyskania środków na nowe pokrycie dachowe oraz możliwość wcześniejszego zaliczkowania usługi przez Agencję do 50% całkowitej wartości przyznanych środków.

Świadczymy kompleksową usługę począwszy od przygotowania wniosku poprzez realizację zadania usuwania azbestu wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą do rozliczenia.
Wykonujemy również nowe pokrycia dachowe na podstawie indywidualnych ustaleń z właścicielem budynku.

Zapraszamy do współpracy.

+ 48 665 177 693

+ 48 575 415 971

biuro@revol.com.pl