Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
26 wrzesień, 2019
Termin składania ofert: 
9 październik, 2019 - 13:30
Termin wpłacenia wadium: 
9 październik, 2019 - 13:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14