Dopłaty na ogrzewanie w Gminie Łask

GOSPODARSTWA DOMOWE

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku (ul. Batorego 31) we wtorki, środy i czwartki w godz. 8:00-15:00 lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: /mgopslask/SkrytkaESP)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (43) 676 27 00 lub tel. kom. 603 908 608 w godz. 7.30-15.30.

Zwracamy się z prośbą  o prawidłowe wypełnianie wniosku i sprawdzenie czy została właściwie złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Urzędzie Miejskim w Łasku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMIOTY WRAŻLIWE

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976).

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, Łask, ul. Warszawska 14 (w poniedziałki  w godz. 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  /5228wuxejz/skrytka

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielane są telefonicznie:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 43 676 83 49