Dopłaty na ogrzewanie w Gminie Łask

 

Przyjmowanie wniosków o dodatek elektryczny rusza 1 grudnia 2022 r.

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, wypłacane na podobnych zasadach jak pozostałe dodatki do ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 1000 zł, a w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł mogą składać gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. Obowiązuje ujednolicony wzór wniosku o dodatek elektryczny.

Składanie wniosków rusza 1 grudnia br.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadza mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców energii elektrycznej. Przewidziane w ustawie zamrożenie cen prądu w 2023 roku dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, natomiast drugie rozwiązanie skierowane jest do osób, które posiadają ogrzewanie elektryczne.

Wniosek o dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym stosującym ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła. Przysługuje jeden dodatek elektryczny na jeden adres zamieszkania. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dodatek elektryczny jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967).

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek elektryczny wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 marca 2023 roku.

Wnioski przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku.

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: www.mgopslask.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zostały 3 dni na złożenie wniosku na dopłatę na ogrzewanie 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są przyjmowane do 30.11.2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku (ul. Batorego 31).

 

  • MGOPS czeka na Państwa wnioski w poniedziałek, wtorek i środę  w godz. 8:00-15:00.  

Formalności można załatwić również za pośrednictwem platformy ePUAP:  /mgopslask/SkrytkaESP

Złożone po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych należy składać do dnia 30.11.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, Łask, ul. Warszawska 14 (w poniedziałek w godz. 7:30-17:00, od wtorku do środy w godz. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  /5228wuxejz/skrytka

Złożone po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOSPODARSTWA DOMOWE

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła są przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku (ul. Batorego 31) we wtorki, środy i czwartki w godz. 8:00-15:00 lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres: /mgopslask/SkrytkaESP)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (43) 676 27 00 lub tel. kom. 603 908 608 w godz. 7.30-15.30.

Zwracamy się z prośbą  o prawidłowe wypełnianie wniosku i sprawdzenie czy została właściwie złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Urzędzie Miejskim w Łasku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMIOTY WRAŻLIWE

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976).

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, Łask, ul. Warszawska 14 (w poniedziałki  w godz. 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:  /5228wuxejz/skrytka

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielane są telefonicznie:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 43 676 83 49