Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, że do 2 maja trwa akcja rozliczenia podatku za 2022 rok, podczas której podatnicy rozliczający się według skali podatkowej po raz pierwszy obliczają roczny podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Co ważne – brak podatku lub niższy od tego z lat ubiegłych nie pozbawia rodzin z dziećmi wsparcia z tytułu ulgi na dzieci.

W przypadku zastosowania w rozliczeniu rocznym ulgi na dzieci podatnik może otrzymać zwrot zarówno do wysokości podatku, jak i w przypadku tzw. dodatkowego zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi na dzieci – do wysokości sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zatem każdy podatnik, któremu „zabraknie" podatku do odliczenia przysługującej mu kwoty ulgi na dzieci może uzyskać w rozliczeniu rocznym tzw. dodatkowy zwrot ulgi na dzieci
w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Co więcej,
od 2022 r. w przysługującym limicie podatnik uwzględni pełną kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (stanowiącą 9% podstawy jej wymiaru), a nie tę, która do końca 2021 r. podlegała odliczeniu od podatku (czyli 7,75%).

Jak rozliczyć

Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 podatnik wypełni część zatytułowaną „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci". Uzyskanie tego zwrotu jest również możliwe, gdy podatnik rozlicza się elektronicznie za pomocą usługi Twój e-PIT.