Burmistrz Łasku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask

Burmistrz Łasku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.