Burmistrz Łasku informuje

Burmistrz Łasku

i n f o r m u j e

 

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu poł. w  Łasku w obrębie 15, w obrębie 5, we Wrzeszczewicach Skrejnia i w Młynisku obręb Bałucz, poza przetargiem  poł. w Woli Stryjewskiej, do oddania w najem poł. w Łasku  przy ul. Warszawskiej 42  oraz do oddania w użyczenie części nieruchomości poł. w Łasku w obrębie 12.

Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 04.04.2023r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 25.04.2023r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Łasku
 

                                                                                                                                             Gabriel Szkudlarek