Burmistrz Łasku otrzymał absolutorium

W dniu 30 maja 2012 r. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Łasku. Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwałę radni podjęli jednogłośnie.