Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask

 

Burmistrz Gminy Łask zawiadamia o zakończeniu realizacji projektu pn. „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Gminie Łask” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego uruchomione zostały elektroniczne usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców. Aktualnie zarówno mieszkańcy jak i podmioty gospodarcze mogą pobrać ze strony Urzędu  Miejskiego w Łasku informacje przestrzenne  i zdalnie dokonać za nie zapłaty. Udostępniono on-line łącznie 100 sztuk dokumentów.W ramach projektu wykonana została także usługa integracji gminnych danych przestrzennych z systemem powiatowymco znacznie przyspieszy procesy decyzyjne i będzie szczególnie ważne dla inwestorów i firm obsługujących projekty inwestycyjne. Dla odbiorców główną korzyścią będzie skrócenie czasu potrzebnego do zrealizowania danej sprawy, możliwość jej załatwienia o dowolnej porze (24h/dobę) i z dowolnego miejsca, przy użyciu aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej czy wtyczek społecznościowych.

Wdrożony został także system usług proaktywnych, który umożliwia masową wysyłkę wiadomości do mieszkańców różnymi kanałami komunikacji (wysyłkę tekstowych wiadomości SMS GSM,wysyłkę multimedialnych wiadomości SMS na aplikację mobilną,wysyłkę tekstowych wiadomości e-mail). Urząd za jego pośrednictwem powiadamia o zdarzeniach o znaczeniu kryzysowym czy przekazuje praktyczne informacje takie jak np. awaria wodociągu, przypomnienie o terminie zapisów do przedszkola.

Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie korzystać w ciągu roku 179 osób.

Całkowita wartość projektu to 422 289,79 zł. Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej w wysokości 289 062,05 zł. Gmina poniosła koszty na poziomie 133 227,74 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Dzięki udostępnieniu e-usług mieszkańcy i przedsiębiorcy uzyskali możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość co znacznie ułatwi i skróci czas jej zrealizowania.