Budowa sieci wodociągowej w Rokitnicy (etap III) – podpisano umowę

Łaski samorząd podpisał wartą 230 tys. zł umowę na realizację III etapu sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Łask”. Przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” wygrała firma WODNER II Kazimierz Żurawski. Trzeci etap to blisko 5,8 km nowej infrastruktury podziemnej. Jako pierwszy wykonany zostanie odcinek o długości ok. 430 m.

W 2022 r. gmina Łask złożyła wniosek o dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę III etapu sieci wodociągowej w m. Rokitnica. Projekt znalazł się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania.

W przypadku otrzymania dofinansowania łaski samorząd niezwłocznie przystąpi do realizacji całości zadania.