Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020