Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

Gmina Łask o trzymała pomoc finansową w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na inwestycję pod pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach.

Przyznana pomoc to 1 235 145 zł (nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych)

Inwestycja zostanie przeprowadzona do końca czerwca 2015 r.

W projekcie znajdują się:

- kanał grawitacyjny sanitarny PCV Φ 200 o łącznej długości – 1802,3 m

- rurociąg tłoczny PE Φ 110 o długości – 1725,0 m

- przykanaliki z rur PVC Φ 160 o dł. opisanych tabeli, w ilości – 43 szt.

- pompownia ścieków

- studzienki betonowe z wkładką „PREDL” Φ 1000 mm – 18 szt.

- studzienki PVC Φ 425 – 71 szt.

Dzięki inwestycji 43 działki we Wronowicach otrzymają dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej.