Budowa pomnika Jana Łaskiego w Łasku wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Łask informuje, że zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Jana Łaskiego w Łasku realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa pomnika Jana Łaskiego w Łasku wraz z zagospodarowaniem terenu” otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 320 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: 36 958,00 zł

Zakres projektu: odnowa i modyfikacja istniejących grup krzewów, budowa nawierzchni pieszych, budowa kwater dla nasadzeń drzew i krzewów, montaż elementów małej architektury (siedziska, kosze na śmieci, donice), montaż tablic informacyjnych, montaż lamp solarnych i systemu nawadniającego oraz założenie trawnika.

Posadzono: drzewa (2 szt.), krzewy liściaste (143 szt.), krzewy iglaste (58 szt.), byliny (318 szt.), byliny cebulowe (626 szt.)

 

www.wfosigw.lodz.pl