Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn

 

Gmina Łask informuje, że

operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórczyn” jest realizowana przy pomocy środków finansowych

Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Celem operacji jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej, poprawa ich jakości życia, pobudzenie aktywności mieszkańców, zwiększenie ogólnej integracji mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania poprzez budowę placu zabaw dla dzieci z  zamontowaniem na nim zabawek i urządzeń.

Przewidywany wynik operacji: budowa  nowego  obiektu infrastruktury rekreacyjnej.