Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - etap V

Gmina Łask informuje, że zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie - etap V” jest realizowana przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 mm Ø 200 mm o łącznej długości 785,15 m w miejscowości Gorczyn,
  • budowę rurociągu tłocznego z rur PEHD Ø 110 mm o długości 356,65 m,
  • wykonanie odejść bocznych z rur PVC Ø 160 mm w granicach pasa drogowego o łącznej długości 193,80 m.

Wartość zadania: 1 135 290 zł

Wartość dofinansowania: 284 034 zł

(umorzenie pożyczki)

Wykonawcą robót jest firma „STRADA” S.C. Adam Olczak, Łukasz Piątek, ul. J. Tuwima 3/10, 97-300 Piotrków Trybunalski. Termin realizacji zadania do 30.09.2023 r.

www.zainwestujwekologie.pl