Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie (etap V)

Gmina Łask podpisała umowę na budowę piątego odcinka kanalizacji sanitarnej w Gorczynie. Za ponad 1,1 mln zł powstanie 1,3 km nowej infrastruktury podziemnej.

Wykonawcą inwestycji została firma STRADA S.C. Adam Olczak, Łukasz Piątek z Piotrkowa Trybunalskiego. Firma ma 6 miesięcy na zakończenie prac.  

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi, na wniosek gminy Łask, Uchwałą nr 14199/22 z dnia 28.09.2022 r. podjął decyzję o umorzeniu pożyczki nr 415/OW/P/2018 z dnia 16.11.2018 r. udzielonej gminie Łask na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie” w zakresie kwoty 284 034,00 zł, co stanowi 40% należności głównej wraz z odsetkami od powyższej kwoty w wysokości 2 282,85 zł. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie środków w wysokości 284 043,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie –Etap V.