„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – Etap III ” - zakończona

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Gmina Łask informuje, że zakończono realizację zadania pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – Etap III”

W wyniku którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej obejmującą budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami to ponad 2,457 km.

Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr 00151-65150-UM0500223/20 z dnia 01.06.2021 r., w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  oraz
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie numer  122/OW/ PD/2022 z dnia 16.05.2022 r.

Całkowita wartość zadania: 2 382 510,00 zł brutto

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2013-2021 w wysokości: 1 141 306,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości:  776 527,00 zł w tym: 232 957,00 zł dotacji i 543 570,00 zł pożyczki.

Zapraszamy do przyłączania się do wybudowanej infrastruktury. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łasku.

 

www.zainwestujwekologie.pl