Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – Etap III

Gmina Łask informuje, że zadanie pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie – Etap III”

jest  realizowane przez Gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 1 937 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji pożyczki:  776 527,00 zł w tym: 232 957,00 zł dotacji i 543 570,00 zł pożyczki.

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej we Gorczynie obejmującej budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej. Łączna długość budowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami  to  ponad 2,457 km.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl