Bezpieczny zakup samochodu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje.

Podatniku!

Zamierzasz kupić samochód i nie chcesz ponosić negatywnych konsekwencji w sytuacji, gdy na samochodzie ustanowiony został zastaw skarbowy.

Istnieje możliwość sprawdzenia istnienia takiego zastawu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wejdź na stronę internetową https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/rzsw.

Aplikacja udostępniona na podstawie art. 46d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, umożliwia bezpłatne wyszukiwanie w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art. 46c § 1 ww. ustawy.

Informacje prezentowane w niniejszym serwisie nie mają mocy dokumentu urzędowego i są aktualne na godz. 24.00 dnia poprzedniego.