Bezpłatne seminarium pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu seminariów regionalnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Seminaria poświęcone będą zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Do uczestnictwa zapraszamy  przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorców (średnich i dużych). Udział w nich jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji na seminaria już dziś.

Seminarium w województwie łódzkim odbędzie się w Łodzi, w terminie 19-20 kwietnia 2012 r.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.ppp.parp.gov.pl w zakładce „Działania projektu / Cykl  seminariów regionalnych”.